Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξωτερικών αποσπώμενων Φίλτρων Υγρά Γραμμής σε Κλιματιστική Μονάδα Daikin για δυνατότητα εύκολης Συντήρησης καθώς τα υπάρχων φίλτρα υγρά γραμμής είναι κολλητού τύπου και είναι τοποθετημένα σε μη προσβάσισμο σημείο πίσω από τους Συμπιεστές.

Κατασκευή Ψυκτικού Συγκροτήματος για Ψύξη Λαδιών Κεντρικής Μηχανής ενσωματωμένο σε Container και λειτουργία ως Marine Gas Oil με 3 Συμπιεστές κλειστού τύπου Danfoss MTZ, Πλακοειδής Εναλλάκτες, κοινό Accumulator και Oil Separator και πρεσσοστάτες/μανόμετρα καθώς και Inverters για τους Συμπιεστές, Υδρόψυκτο Condenser για Gas Oil, και Ανεμιστήρες Ανοξείδωτοι με Φτερωτή και Ψυκτικά Στοιχεία σε Box.