Προμήθεια και αντικατάσταση συμπυκνωτή YORK, λόγω εκτεταμένης βλάβης.

Αφαίρεση υγρασιών και αποκατάσταση λειτουργίας του δικτύου.

Επισκευή ανοικτού τύπου εμβολοφόρου συμπιεστή BOCK.