Κατασκευή και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα σε κεντρικό κλιματισμό λόγω κακής κατάστασης.