Ανακατασκευή και επανατοποθέτηση ανεμιστήρα κεντρικής κλιματιστικής μονάδας πλοίου.

Πριν

Μετά

Επισκευή Συμπιεστή κεντρικού κλιματισμού πλοίου, εν πλω, λόγω βλάβης.

Έλεγχος και αποκατάσταση απωλειών σε ψυκτικές τροφίμων.