Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της εταιρείας Cool Dynamic – Δημήτριος Γκούσκος είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών το οποίο παρέχεται από την εταιρεία, με την δραστηριοποίηση της στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης και ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή και το service ψυκτικών εγκαταστάσεων, κυρίως σε Βιομηχανίες κρέατος και αλλαντικών, Γαλακτοβιομηχανιών, Επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, Βιομηχανικών πλαστικών και Φαρμακοβιομηχανιών.

Αντίστοιχα στον τομέα της Ναυτιλίας αφορά την δραστηριόποιηση της στον τομέα της ναυτιλιακής ψύξης και κλιματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχοντας service και αλλαγές φρέον ιδιαίτερα σε Σκάφη, Ακτοπλοΐα, Φορτηγά Πλοία και Βυτιοφόρα.

Η εταιρεία εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις μέσα από την οργάνωση της και στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, μέσω του οποίου διασφαλίζεται:

 • το ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, που λειτουργεί στα πλαίσια μίας άρτια οργανωμένης εσωτερικής δομής,
 • την συνεχή αξιολόγηση των συνεργατών της,
 • την προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού της,
 • τις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της,
 • την συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις,
 • την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών σφαλμάτων,
 • τη διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση και διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού της,
 • την επάρκεια σε πόρους και υποδομές,
 • την εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του,
 • την εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του έργου της,
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Όλα τα τμήματα της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.

Αθήνα, 11 – 11 – 2022
Ο Γενικός Διευθυντής