Πιστοποιήσεις που βεβαιώνουν την ποιότητα της εταιρείας

Εφαρμόζουμε ορθές πρακτικές λειτουργίας και συστήματα τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO9001:2015,  ISO14001:2015 & F-Gas

Bureau Veritas

Η  Bureau Veritas πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας Cool Dynamic – Δημήτριος Γκούσκος έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων διαχείρισης συστημάτων κατά ISO9001:2015 καθώς και ISO14001:2015.

Η αξιολόγηση Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται σε:

Συναρμολόγηση, επισκευή, ανακατασκευή και συντήρηση Ψυκτικών Μονάδων και Συμπιεστών και πωλήσεις αυτών και σχετιζόμενων ανταλλακτικών για χρήση στην Ναυτιλία και τη Βιομηχανία.
Μετατροπή Μονάδων για χρήση οικολογικού Ψυκτικού Μέσου.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πιστοποιητικό ISO9001:2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πιστοποιητικό ISO14001:2015.

F-Gas

Η Cool Dynamic – Δημήτριος Γκούσκος, μια αναγνωρισμένη Ελληνική Τεχνική Εταιρεία είναι επικυρωμένη όσο αφορά την έκδοση πιστοποιητικών για Μετατροπή Φρέον, Ποιότητα του αέρα, Έλεγχο Διαρροής του συστήματος και Θερμοκρασίας έπειτα από Τεχνικό έλεγχο σε οποιοδήποτε πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή σε μια Βιομηχανική εγκατάσταση.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πιστοποιητικό.

International Shipsuppliers & Services – ISSA

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερα.

IMPA (International Marine Purchasing Association)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πιστοποιητικό.

Επίσης η επιχείρηση είναι περήφανο μέλος των ISSA – International Shipsuppliers & Services καθώς και IMPA (International Marine Purchasing Association), οι οποίες είναι διεθνείς ενώσεις που εκπροσωπούν πάνω από χιλιάδες προμηθευτές σε όλο τον κόσμο.