Οι άνθρωποί μας αποτελούν την καρδιά της εταιρείας. Για αυτόν τον λόγο στην Cool Dynamic – Δημήτριος Γκούσκος επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας για την επίτευξη των εταιρικών και στρατηγικών μας στόχων. Αναζητούμε συνεργάτες δημιουργικούς και δυναμικούς με ήθος και επαγγελματισμό, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ανθρώπινο δυναμικό που εγγυάται τα ύψιστα πρότυπα εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Εκδήλωση Γενικού Ενδιαφέροντος – Αποστολή Βιογραφικού

Εάν θέλετε να εκδηλώσετε την επιθυμία σας για εργασία στην Cool Dynamic – Δημήτριος Γκούσκος, ανεξαρτήτως συγκεκριμένης θέσης, παρακαλούμε όπως επιλέξετε το τμήμα ή τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν και στη συνέχεια αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  Ονοματεπώνυμο
  Email
  Τηλέφωνο
  Ενδιαφέρομαι για το τμήμα

  Μήνυμα
  Επισύναψη βιογραφικού