Αερόψυκτη Μονάδα κατάψυξης με έναν ημίκλειστο Συμπιεστή BITZER 4CES-9Y και αερόψυκτη μονάδα συντήρησης με δυο Συμπιεστές BITZER 2CES-4Y για την εγκατάσταση σε εταιρεία τροφίμων, στην Λαχαναγορά Ρέντη.