Εγκατάσταση 2 πύργων ψύξης κυλινδρικού τύπου, ψυκτικής απόδοσης 125RT, σε ξενοδοχειακή εγκατάσταση, στην Αθήνα.