Έλεγχος απωλειών σε αεροψυκτήρα και επισκευή στις εγκαταστάσεις εταιρείας τροφίμων, στην Παιανία.