Η Cool Dynamic – Δημήτριος Γκούσκος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή Ψυκτικών θαλάμων με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα (Controlled Atmosphere, CA) εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας οξυγόνου (Ultra Low Oxygen, ULO). Μελετούμε, σχεδιάζουμε και τοποθετούμε συστήματα ελεγχόμενης ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας με απόλυτη επιτυχία.

Η Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον κλάδο της Βιομηχανίας των φρούτων και λαχανικών. Έπειτα από έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μελετών από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στον χώρο της Συντήρησης και Κατάψυξης στον τομέα της Ψύξης, η εταιρεία μας οδηγήθηκε στην διαμόρφωση του ιδιαίτερα καινοτομικού συστήματος αποθήκευσης των προϊόντων σε καταστάσεις ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Η μείωση της ποσότητας του οξυγόνου σε ένα θάλαμο αποθήκευσης, φέρει ως επακόλουθο την επιβράδυνση της γήρανσης (ωρίμανση) κάθε φρούτου και λαχανικού, η οποία οδηγεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής του κάθε προϊόντος. Συγκεκριμένα τα συστήματα Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας παρέχουν:

  • Αύξηση της διάρκειας αποθήκευσης των προϊόντων χωρίς αλλαγή των συστατικών και της γεύσης τους.
  • Αναστολή γήρανσης (ωρίμανση) των φρούτων και λαχανικών, η οποία σχετίζεται με βιοχημικές και φυσιολογικές αλλαγές, όπως περιορισμένη αναπνευστική δραστηριότητα και παραγωγή αιθυλενίου.
  • Περιορισμός της προσυλλεκτικής χρήσης των φυτικών ρυθμιστών που χρησιμοποιούνται για την καθυστέρηση της ωρίμανσης.
  • Μείωση της έκτασης συμπτωμάτων από φυσιολογικές ανωμαλίες που προκαλούνται από παρατεταμένες περιόδους ψυχρής συντήρησης (π.χ. επιφανειακό καφέτιασμα μήλων).
  • Αντικατάσταση των μετασυλλεκτικών χρήσεων των μυκητοκτόνων ουσιών και επηρεασμός της δράσης παθογόνων οργανισμών που δρουν μετασυλλεκτικά.
  • Πλήρης επιτυχής έλεχγος των φυσιολογικών ανωμαλιών.
  • Απουσία χημικών ουσιών εφόσον υπάρχει συνδυασμός χαμηλής θερμοκρασίας με σημαντική μείωση του οξυγόνου. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται μόνο με ειδικά μηχανήματα, τα οποία απορροφούν περίπου το 20% του οξυγόνου που υπάρχει στο Ψυκτικό Θάλαμο.
  • Αυξημένα επίπεδα Διοξείδια του Άνθρακα CO2 (10 – 15%) τα οποία αναστέλλουν σημαντικά την ανάπτυξη του μύκητα Βοτρύτη στους νωπούς καρπούς.
  • Με ειδικές τροποποιήσεις, έλεγχος των βακτηρίων και εντόμων που αναπτύσσονται σε ορισμένα προϊόντα.

Συνοψίζοντας η Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα είναι μία τέλεια λύση για επιχειρήσεις που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων και εμπορευμάτων. Η εταιρεία παρέχει στις εγκαταστάσεις σας μια μακροχρόνια αποθήκευση φρούτων και λαχανικών (μήλα, αχλάδια, κεράσια, σταφύλια, ακτινίδια, κλπ.). Με το αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της ελεγχόμενης ατμόσφαιρας καθώς και με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα, το αποθηκευμένο προϊόν διατηρείται φρέσκο, όπως τη στιγμή που παραλήφθηκε. Οι Ψυκτικοί Θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας έχουν κυρίως σκοπό τον έλεγχο των εκλυομένων αερίων από τα αποθηκευμένα προϊόντα.

Το Συνεργείο της εταιρείας πραγματοποιεί την κατασκευή και στεγανοποίηση του χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση των μηχανημάτων και όλου του σχετικού εξοπλισμού αλλά και την τοποθέτηση των ειδικών θυρών.